1. At  bære liv

2.  Begrænsning af hastighed

3.  Tilladelig belastning af hus